Gratis morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

Jeanette VielstedUncategorized

Om fremtidige krav Den nyligt vedtagne hvidvasklov træder i kraft den 26. juni 2017. I den forbindelse inviterer FCG til morgenseminar den 22. juni på Hotel Phoenix i København. Her vil loven blive gennemgået, og betydningen af de væsentligste ændringer vil blive drøftet, heriblandt de nye organisatoriske krav, ændringer vedrørende kundekendskabsprocedurer, samt lovens nye regler på persondataområdet. Vi ser frem … Read More

Vellykket morgenseminar om ”Operationel risikostyring”

Jeanette VielstedUncategorized

FCG afholdt den 24. maj 2017 morgenseminar i København om operationel risikostyring. Blandt deltagerne var repræsentanter fra banker, fondsmæglere og forsikringsselskaber. Omdrejningspunktet for seminaret var en praktisk gennemgang af metoder og strategi, som kan bidrage til en forsvarlig og værdiskabende styring af operationelle risici i finansielle virksomheder. Præsentationen som blev anvendt ved seminaret samt FCGs seneste artikel om det tilstødende … Read More

Gratis morgenseminar om “Operationel risikostyring”

Jeanette VielstedUncategorized

Fremtidige krav og muligheder Operationel risiko har udviklet sig markant siden det i 2007 blev introduceret som en ny del af kapitalkravet. I dag udgør operationel risiko en af de mest centrale risici, der håndteres i finansielle virksomheder. Lovgivning bliver stadig mere kompleks og deraf følgende krav stadig mere bebyrdende. Hvordan ser de gældende krav ud og er din virksomhed … Read More

Complianceuddannelsen 2017

Jeanette VielstedUncategorized

Uddannelse af complianceofficerer sker i dag primært som mesterlære, hvor ansatte over tid tilegner sig overblik, forståelse og know-how. Opkvalificering varetages typisk internt i finansielle virksomheder suppleret med relevante kurser om specifikke områder og emner. Med et stigende behov for dygtige og indsigtsfulde complianceofficerer har branchen manglet en samlet uddannelse, hvor complianceofficerer får den viden, forståelse og savoir faire, som … Read More

Bedre konkurrencevilkår for fondsmæglerselskaber

Anonym FröbergOkategoriserade

Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget en lempelse af kravene til kapitalgrundlag og solvensbehov for fondsmæglerselskaber.   I højre side kan du downloade nyheden: ‘Bedre konkurrencevilkår for fondsmæglerselskaber’