Ekspert til risikostyrning

olofOkategoriserade

FCG søger ny kollega til vores Nordiske team af specialister inden for Risk Management. FCG – Risk & Compliance made simple The Financial Compliance Group (FCG) er en af de førende uafhængige konsulentvirksomheder i Norden med fokus på compliance, kapital- og risikostyring. FCGs kunder er virksomheder, som er under tilsyn af Finans-tilsynet eller udenlandsk tilsynsmyndighed. FCG leverer ydelser til både … Read More

Specialist til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

olofOkategoriserade

Til vores kontor i København søger FCG en ny kollega med speciale inden for forebyggelse af hvidvask og terrorfinanciering. FCG – Compliance Made Simple The Financial Compliance Group A/S (FCG) er en af de førende uafhængige konsulentvirksomheder i Norden med fokus på compliance, kapital- og risikostyring. FCGs kunder er virksomheder, som er under tilsyn af Finanstilsynet eller en udenlandsk tilsynsmyndighed. … Read More

Hvordan kan juridiske stabe og compliancefunktioner sikres løbende støtte i et komplekst og krævende arbejdsmiljø?

olofOkategoriserade

Vi ønsker at fremhæve muligheden for, at finansielle virksomheder kan gøre større brug af såkaldt Co-Sourcing, som i modsætning til outsourcing af hele funktioner indebærer outsourcing af bestemte dele af en proces eller en tilbagevendende aktivitet. Formålet er at supplere med ekspertise og ressourcer, som vi mener øger effektivitet og kvalitet, samtidig med at virksomheden fortsat har det overordnede ansvar. I … Read More

Den kontracykliske kapitalbuffer – et kapitalkrav, der er kommet for at blive?

Jeanette VielstedOkategoriserade

På LOPI’s årsmøde d. 24. maj 2018 var de øgede kapitalkrav, herunder fastsættelse af den kontracykliske kapitalbevaringsbuffer og NEP-kravet, igen genstand for debat. De danske pengeinstutter må forvente endnu højere kapitalkrav i de kommende år, hvis konjunkturerne fortsætter uændret.   Baggrund Det er Det Systemiske Risikoråd, som henstiller til erhvervsministeren, hvilket niveau den kontracykliske kapitalbuffer bør fastsættes til. Rådet har … Read More

Nye EU-retningslinjer om egnethedsvurdering for medlemmer af ledelsen samt visse nøglepersoner

Jeanette VielstedOkategoriserade

Den 21. marts 2018 offentliggjorde European Banking Authority (EBA) og European Securities and Markets Authority (ESMA) i fællesskab et nyt sæt retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner, som erstatter EBA’s tidligere retningslinjer på området (EBA/GL2012/06). Retningslinjerne henvender sig til både tilsynsmyn­digheder og finansielle virksomheder. ”Som noget nyt vedlægges en egnethedsmatrice, som institutterne kan … Read More

Vi søger nye kollegaer til vores team af specialister inden for Risk Management og Compliance

Jeanette VielstedOkategoriserade

Er du klar til at gå fra dygtig til exceptionel? The Financial Compliance Group oplever stor vækst på alle forretningsområder, og vi søger nye kollegaer til vores team af specialister inden for Risk Management og Compliance. Risk & Compliance made simple The Financial Compliance Group (FCG) er en af de førende uafhængige konsulentvirksomheder i Norden med fokus på compliance, kapital- … Read More

Ny GDPR vejledning fra Datatilsynet; Håndtering af brud på datasikkerheden

Jeanette VielstedOkategoriserade

Den 28. februar 2018 offentliggjorde Data­tilsynet sin seneste vejledning til den kom­men­de Persondata­for­ord­ning (GDPR) om em­net ”håndte­ring af brud på person­da­ta­sik­ker­heden”. Den nye vejledning er nummer otte af i alt tretten vejledninger, som Data­tilsynet udarbejder om for­ståelsen og an­ven­delsen af GDPR, som træder i kraft den 25. maj 2018.   Læs vores Insight her    

FCG indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital

Jeanette VielstedOkategoriserade

FCG Holding Sverige AB (FCG eller Selskabet), en af Nordens førende leverandører af specialisttjenester til den finansielle sektor, indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital (BDC). BDC bliver en betydelig aktionær i FCG og vil sammen med Selskabet og de nuværende ejere arbejde for fortsat ekspansion af virksomheden. FCG blev grundlagt i 2008 og driver virksomhed inden for svensk og international … Read More

MiFID II countdown: 40 days left!

Jeanette VielstedUncategorized

November 25 2017 marks 40 days until MiFID II takes effect! MiFID II is a regulatory cornerstones within European capital markets regulations, setting new and heightened standards for front-, middle, and back office functions in all types of financial organisations. With more than 5000 pages of regulations and government guidelines, MiFID II is the most significant and comprehensive reform of … Read More

Persondatasikkerhed kan blive Finanstilsynets tilsynsopgave

Jeanette VielstedUncategorized

Den danske persondatalov bliver den 25. maj 2018 erstattet af EU’s nye Persondataforordning. Ved sam­me lej­lighed suppleres forordningen i Danmark med en ny databeskyttelseslov, som den 16. no­vem­ber 2017 er sendt i 1. behandling i Folketinget. Med de nye regler introduceres en lang række ændringer og skær­pel­ser af reglerne om behandling og beskyttelse af persondata, som virksomheder, fonde og for­e­ning­er … Read More