Den kontracykliske kapitalbuffer – et kapitalkrav, der er kommet for at blive?

På LOPI’s årsmøde d. 24. maj 2018 var de øgede kapitalkrav, herunder fastsættelse af den kontracykliske kapitalbevaringsbuffer og NEP-kravet, igen genstand for debat. De danske pengeinstutter må forvente endnu højere kapitalkrav i de kommende år, hvis konjunkturerne fortsætter uændret.   Baggrund Det er Det Systemiske Risikoråd, som henstiller til erhvervsministeren, hvilket niveau den kontracykliske kapitalbuffer bør fastsættes til. Rådet har … Read More

Nye EU-retningslinjer om egnethedsvurdering for medlemmer af ledelsen samt visse nøglepersoner

Den 21. marts 2018 offentliggjorde European Banking Authority (EBA) og European Securities and Markets Authority (ESMA) i fællesskab et nyt sæt retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner, som erstatter EBA’s tidligere retningslinjer på området (EBA/GL2012/06). Retningslinjerne henvender sig til både tilsynsmyn­digheder og finansielle virksomheder. ”Som noget nyt vedlægges en egnethedsmatrice, som institutterne kan … Read More

Vi søger nye kollegaer til vores team af specialister inden for Risk Management og Compliance

Er du klar til at gå fra dygtig til exceptionel? The Financial Compliance Group oplever stor vækst på alle forretningsområder, og vi søger nye kollegaer til vores team af specialister inden for Risk Management og Compliance. Risk & Compliance made simple The Financial Compliance Group (FCG) er en af de førende uafhængige konsulentvirksomheder i Norden med fokus på compliance, kapital- … Read More

Ny GDPR vejledning fra Datatilsynet; Håndtering af brud på datasikkerheden

Den 28. februar 2018 offentliggjorde Data­tilsynet sin seneste vejledning til den kom­men­de Persondata­for­ord­ning (GDPR) om em­net ”håndte­ring af brud på person­da­ta­sik­ker­heden”. Den nye vejledning er nummer otte af i alt tretten vejledninger, som Data­tilsynet udarbejder om for­ståelsen og an­ven­delsen af GDPR, som træder i kraft den 25. maj 2018.   Læs vores Insight her    

FCG indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital

FCG Holding Sverige AB (FCG eller Selskabet), en af Nordens førende leverandører af specialisttjenester til den finansielle sektor, indgår partnerskab med Bridgepoint Development Capital (BDC). BDC bliver en betydelig aktionær i FCG og vil sammen med Selskabet og de nuværende ejere arbejde for fortsat ekspansion af virksomheden. FCG blev grundlagt i 2008 og driver virksomhed inden for svensk og international … Read More

MiFID II countdown: 40 days left!

November 25 2017 marks 40 days until MiFID II takes effect! MiFID II is a regulatory cornerstones within European capital markets regulations, setting new and heightened standards for front-, middle, and back office functions in all types of financial organisations. With more than 5000 pages of regulations and government guidelines, MiFID II is the most significant and comprehensive reform of … Read More

Persondatasikkerhed kan blive Finanstilsynets tilsynsopgave

Den danske persondatalov bliver den 25. maj 2018 erstattet af EU’s nye Persondataforordning. Ved sam­me lej­lighed suppleres forordningen i Danmark med en ny databeskyttelseslov, som den 16. no­vem­ber 2017 er sendt i 1. behandling i Folketinget. Med de nye regler introduceres en lang række ændringer og skær­pel­ser af reglerne om behandling og beskyttelse af persondata, som virksomheder, fonde og for­e­ning­er … Read More

MiFID II countdown: 50 days left!

November 15 2017 marks exactly 50 days until MiFID II takes effect! Across the financial industry and beyond, firms are working intensely to ensure compliance. FCG supports numerous companies with a multitude of issues under MiFID II and MiFIR. Are you for MiFID II Go Live? FCG’s MiFID II Response Team offers immediate and sharp assistance on all MiFID II … Read More

Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

FCG afholdt den 22. juni 2017 et vellykket morgenseminar om ”Den nye hvidvasklov” på Hotel Phoenix i København. Hos FCG satte vi, som en af Danmarks førende rådgivere indenfor compliance og risikostyring, stor pris på den indlevelse og det engagement, som deltagerne viste for dette vigtige emne om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Oplægget indeholdte blandt andet en … Read More

Gratis morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

Om fremtidige krav Den nyligt vedtagne hvidvasklov træder i kraft den 26. juni 2017. I den forbindelse inviterer FCG til morgenseminar den 22. juni på Hotel Phoenix i København. Her vil loven blive gennemgået, og betydningen af de væsentligste ændringer vil blive drøftet, heriblandt de nye organisatoriske krav, ændringer vedrørende kundekendskabsprocedurer, samt lovens nye regler på persondataområdet. Vi ser frem … Read More