FCG
 • Udvalgt Insights

  Ny GDPR vejledning fra Datatilsynet; Håndtering af brud på datasikkerheden

  Den 28. februar 2018 offentliggjorde Data­tilsynet sin seneste vejledning til den kom­men­de Persondata­for­ord­ning (GDPR) om em­net ”håndte­ring af brud på person­da­ta­sik­ker­heden”. Den nye vejledning er nummer otte af i alt tretten vejledninger, som Data­tilsynet udarbejder om for­ståelsen og an­ven­delsen af GDPR, som træder i kraft den 25. maj 2018. 

  Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
  Virksomhed
  Skickar
 • Udvalgt Insights

  Provisioning under IFRS9

  Under the current standards of IAS 39, provisions for financial assets are set only when there is objective evidence of impairment, resulting in delayed recognition of credit losses. On January 1st 2018, IAS 39 will be replaced by IFRS 9, after which banks and other affected companies are required to set provisions based on expected …

  Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
  Virksomhed
  Skickar
 • Udvalgt Insights

  Er din virksomhed klar til MiFID II?

  Nye EU-regler for handel med værdi­papir­er, sam­let om­talt ”MiFID II”, vil påvirke de fleste ak­tør­er på de europæiske mar­ked­er for værdi­pa­pir­handel. Har din virksom­hed overblik over, hvor­dan ænd­rin­ger­ne kommer til at på­virke jeres forretning?

  Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
  Virksomhed
  Skickar

Download: Ny GDPR vejledning fra Datatilsynet; Håndtering af brud på datasikkerheden

Den 28. februar 2018 offentliggjorde Data­tilsynet sin seneste vejledning til den kom­men­de Persondata­for­ord­ning (GDPR) om em­net ”håndte­ring af brud på person­da­ta­sik­ker­heden”. Den nye vejledning er nummer otte af i alt tretten vejledninger, som Data­tilsynet udarbejder om for­ståelsen og an­ven­delsen af GDPR, som træder i kraft den 25. maj 2018. 

Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
Virksomhed
Skickar

Download: Provisioning under IFRS9

Under the current standards of IAS 39, provisions for financial assets are set only when there is objective evidence of impairment, resulting in delayed recognition of credit losses. On January 1st 2018, IAS 39 will be replaced by IFRS 9, after which banks and other affected companies are required to set provisions based on expected …

Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
Virksomhed
Skickar

Download: Oprettelse af genopretningsplan: Nye krav fra d. 1. Juni 2015

Fra den 1. juni 2015 forventes dele af Europakommissionens krisehåndteringsdirektiv (BRRD) at træde i kraft i Danmark. Alle danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber skal dermed have en genopretningsplan. En genopretningsplan er et ledelsesværktøj, som giver ledelsen en systematisk tilgang til at overvåge virksomhedens finansielle situation i henhold til forudbestemte tærskelværdier. En genopretningsplan er med til …

Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
Virksomhed
Skickar

Download: Nye krav om genopretningsplaner: Alle skal have en

Alle danske banker, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber skal fra den 1. juni 2015 have en genopretningsplan. De nye regler, som implementerer BRRD i dansk ret, stiller mere udførlige krav til indhold og udformning af en genopretningsplan end de tidligere regler, som blev indført primo 2014 ved implementeringen af CRD IV. Til forskel fra gældende ret er …

Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
Virksomhed
Skickar

Download: EBA Stress Test Results

On Sunday 26 October 2014, the long awaited EBA stress test results were published. 24 out of 123 European banks failed. All Scandinavian banks passed with a comfortable margin. The objective of the stress test is to assess the resilience of financial institutions to adverse market developments; on a bank by bank basis, but also …

Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
Virksomhed
Skickar

Download: Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) – Made Simple

Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) omfatter alle finansielle transaktioner, hvor der indgår en form for sikkerhedsstillelse af eller med værdipapirer, herunder eksempelvis repo/reverse forretninger, buy-and-sell-backs samt securities lending. SFTR indfører obligatorisk rapportering til de samme godkendte transaktionsregistre som kendes fra EMIR-forordningen. Rapporteringspligten omfatter både finansielle og ikke-finansielle modparter. Med SFTR kommer der nye krav til …

Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
Virksomhed
Skickar

Download: Nye marginkrav for ikke-clearede derivater – Made Simple

De kommende regler om bilateral margin forventes at få vidtrækkende operationelle konsekvenser for de finansielle markeder og deres aktører. Reguleringens overordnede formål er reduktion af systemisk risiko i det finansielle system samt promovering af central clearing i henhold til EMIR – og betyder i praksis, at der indføres direkte regulering af finansielle virksomheders Collateral Management …

Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
Virksomhed
Skickar

Download: Collateral Management – Nye krav, begrænsninger og muligheder

Ny regulering på området for Collateral Management betyder, at: der skal stilles mere sikkerhed, når der handles OTC, der bliver færre aktiver, der er gyldige som sikkerhed, og større omkostninger til funding, gebyrer, renter, systemer og personale. Fokus flyttes til pre-trade beslutninger og processer, således at de økonomiske og risikomæssige effekter i efterhandelsprocessen minimeres. Collateral …

Indtast din e-mailadresse, så sender vi materialet til din indbakke.
Virksomhed
Skickar