FCG / Hvad vi kan tilbyde / Specialistområde / Organisation og processer

Organisation og processer


Mange finansielle virksomheder har de seneste år investeret stort for tilpasse virksomheden og etablere de kontroller, som kræves for at varetag de øgede krav til regulering. Selvom reglerne i hovedtræk er baseret på sunde principper for risikostyring og velfungerende administration og kundepleje, opfattes de regulatoriske implementeringer ofte som tyngende og hæmmende for udbyttet og effektiviteten.

Ineffektivitet
Mængden af regler og kompleksitet, kombineret med korte frister for implementering, fører ofte til høj grad af reaktivitet. Dette kan igen medføre øgede omkostninger, og i mange tilfælde akkumuleret ineffektivitet i hele organisationen – med negative følger for både ledelse og drift. Lovgivningen har ligeledes stor indvirkningen på den strategiske agenda indenfor ledelses- og kulturspørgsmål.

Hvordan ved man, om organisationen lider af ineffektivitet? Der findes forskellige instrumenter for at måle dette. Det er som regel tydeligst på forretningskulturen, hvor typiske kendetegn er:
• Mange omorganiseringer
• Utydelige vision og mission
• Utilstrækkelig intern kommunikation
• Utydeligt ejerskab i vigtige spørgsmål
• Lange beslutningsveje
• Vanskeligheder med at prioritere
• Høj sygefravær
• Meget ”snak i korridorerne”
• Misfornøjede kunder
• Dalende indtægter

Skabe forandring
Når en organisation har sådanne kendetegne, kan det føre til en ond cirkel, som kan være svær at komme ud af. For at bryde denne, er det vigtigt at belyse det, som ikke fungerer.

Det kan ofte handle om følgende forhold:
• Virksomheden har mistet retning – manglende klarhed over identitet, vision, målgruppe m.v.
• Ledelsen handler i panik pga. misfornøjede kunder og svigtende indtægter
• Personalet er nedprioriteret
• Langsigtede mål forandres til fordel for kortsigtede mål
FCG har stor erfaring med at implementere ændringer i organisationer, uanset om det gælder lovgivningsmæssig efterlevelse eller generel ledelse og kontrol. FCG bidrager med at identificere, hvad der skaber ineffektivitet i jeres organisation og udarbejder en plan – på kort og på lang sigt for at vende den negative tendens og skabe gåpåmod.