FCG / Hvad vi kan tilbyde / Specialistområde / Kreditområdet

Kreditområdet


Kredittområdet er i dag svært preget av regulatoriske endringer, kombinert med økende konkurranse fra nye, innovative og teknologidrevne aktører innenfor bank og finansområdet. Endringene stiller omfattende krav til gjennomgang og revisjon av eksisterende sentrale kredittprosesser for å oppnå gode og effektive forretningsmodeller. Det nye regelverket er mer komplekst og strekker seg over flere områder som i økende grad medfører analyser og tolkning før det implementeres i virksomheten.

FCG har erfarne spesialister med mange års erfaring fra utlån og kredittanalyse, og kan bistå i strategi- og lederprosesser for kredittorganisasjoner, så vel som i spesifikke implementerings- og analyseoppgaver.

Kredittvirksomhet er nært knyttet til risiko, compliance og finans. FCG har betydelig kompetanse på alle disse områdene, og kan dermed raskt identifisere sammenhenger mellom delområdene når det skjer endringer i markedet og/eller i regelverket. Dette gir gode muligheter for tidlig å initiere, drive og delta i kredittoppgaver som spenner over flere delområder.

FCG tilbyr tjenester blant annet innenfor følgende områder:

Portfoliohåndtering and strategi

 • Bistand i utformingen av kredittstrategi og forretningsdrift
 • Gjennomgang av portefølje og strategisk analyse
 • Gjennomgang av kredittprosessen og dokumentasjonsrutiner
 • Rapportering og kommunikasjon med myndigheter og andre eksterne interessenter
 • Lønnsomhets- og allokeringsanalyser, samt implementering

Kredittanalyse

 • Opplæring
 • Gransking og revisjon av analysemetodikk og styrende dokumenter
 • ”Second opinion” og gjennomgang av beslutningsprosesser
 • Håndtering av høyrisiko og insolvensengasjement

Regelverkstolkning og implementering

 • Opplæring i ny lovgivning innenfor kredittområdet
 • Gjennomgang av eksisterende kredittprosessen og GAP-analyse
 • Prosjektledelse og implementering av nytt regelverk i virksomheten