FCG / Hvad vi kan tilbyde / Specialistområde / Hvidvaskområdet

Hvidvaskområdet


For at øge tilliden til de finansielle markeder og forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terror­isme, kræves et robust system og viden om hvilke regler og love, der er retningsangivende. Der stilles høje krav til den enkelte aktør, hvilket bl.a. understreges i det kommende fjerde hvidvaskdirektiv.

FCG tilbyder brugbare og bæredygtige løsninger til at opfylde lovens krav. Vores konsulenter har mange års erfaring indenfor risikovurdering, revision, udredning, rutine og procesbeskrivelse for finansielle og ikke-finansielle virksomheder, hvor henbliket beror på at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. FCG kan bistå med risikoanalyse, risikostyring, indsatsplaner, undervisning, kontroller og intern organisering.

FCG tilbyder følgende ydelser/tjenester:

  • Gennemgang af virksomhedens aktiviteter med udgangspunkt i lovkrav og branchepraksis
  • Outsourcing, midlertidige løsninger og projektstyring
  • Løbende support og støtte til bestyrelse, ledelse og kontrolfunktioner
  • Support til udvikling af ledelsesdokumenter, risikoanalyser m.m.
  • Support ved myndighedsrapportering
  • Kvalitetsgennemgang og kontrol af transaktionsmonitoreringssystemer og -procedurer
  • Adgang til whistleblowerportal
  • Uddannelse og undervisning