FCG / Hvad vi kan tilbyde / Specialistområde / Finans- og kapitalstyring

Finans- og kapitalstyring


Når en hel generasjon med nye forskrifter har trådt i kraft i finanssektoren, påvirker dette mye og mange. Når også ny teknologi utfordrer dagens løsninger og tjenester, stiller det store krav og utfordringer for selskapene.

Det kan være helt avgjørende å tilpasse forretningsmodeller eller endre prosesser og rutiner for å i fremtiden å fortsatt være effektiv og lønnsom. Men det finnes også rom for å se helt nye muligheter til å skape noe enda bedre. Dette krever kunnskap og erfaring i både operativ virksomhet og regelverk som påvirker betingelsene.

I dag finnes det en rekke alternativer for finansiering og kapitalinnhenting, men utgangspunktet må alltid ligge i selskapet for å kunne velge riktig form og komposisjon. Rentekostnaden er selvfølgelig en viktig faktor, men for at finansieringen skal være kostnadseffektiv, er refinansieringsrisiko og hvilken likviditetsberedskap som behøves også svært relevant. Dette er spørsmål som bør være naturlige for selskapet, samtidig som de må følge myndighetenes krav. For å fullt ut å utnytte mulighetene, kreves det dyptgående kunnskap og erfaring i både operativ virksomhet og regelverk som påvirker betingelsene.

FCG har spesialister med lang erfaring i både operativ virksomhet og fra reguleringsarbeid. Det gir oss unik forståelse for både regulatoriske krav og bedriftenes utfordringer, og gjør det mulig for oss å finne egnede løsninger for ditt spesifikke selskap.
Med uavhengig rådgivning bistår vi bedrifter med å håndtere utfordringer og forme fremtiden, gjennom å utvikle løsninger for ditt spesifikke selskap. Våre tjenester omfatter en stor del av en CFOs ansvarsområder og består blant annet av:

  • Forretningsutvikling
  • Økonomistyring
  • Treasury
  • Regnskap