FCG / Hvad vi kan tilbyde / Specialistområde / Customer Insight

Customer Insight


Digitaliseringen bidrager til færre fysiske kundemøder, samtidig med at mængden af data øges eksplosivt. Der stilles stadigt stigende krav til at imødekomme de rettigheder, som kunderne tildeles i de omfattende regelsæt. Sideløbende hermed giver de store datamængder i kombination med øget processorkraft imidler­tid også nye muligheder for at tolke data, forudse udfald og agere på udsigterne til øget rentabilitet. Data er i dag blevet virksomhedernes vigtigste ressource og største konkurrencefordel – og analytikere som arbejder med matematiske algoritmer og ”machine learning”- systemlærering er blevet en strategisk vigtig succesfaktor.

Teknologien muliggør forandring – men det er mennesker, som får forandringerne til at ske. Derfor tror FCG ikke, at succes alene opnås gennem opkøb af IT-systemer fra tredjeparter. Vi tror, at nøglen til rigtig god forretning er kundeforståelse og evnen til at kunne møde deres behov. For at lykkes kræves der mange små ændringer i mange led.

FCG har stor erfaring fra det brede analyseperspektiv (datalagring, avancerede analytisk metode, virksomhedstilpasning) i kombination med velfunderet branchekendskab. Vores styrke er, at vi hjælper vores kunder hele vejen; fra at ekstrahere og sammenholde data til at arbejde med implementering og tilpasning i kundens organisation. Vi fokuserer på at bygge en langsigtet og bæredygtig forretning, suppleret og understøttet af de nye krav og teknologiske muligheder.

Ønsker du at vide mere?

Ossian Nilsson

COO, Partner

+45 26 82 87 89

ossian.nilsson@fcg.dk