FCG / Hvad vi kan tilbyde / Specialistområde / Compliance

Compliance


Hvordan påvirkes finansielle virksomheder i den finansielle sektor, når en ny generation af post-krise lovgivning træder i kraft? Hvad får MiFID2- og AIFMD-direktiverne samt Basel III-reguleringen af konsekvenser?

Den nye lovgivning stiller omfattende krav ift. intern styring og kontrol med processer og rutiner, dokumentation, informationsgivning, risikostyring og rapportering. Finanstilsynets tilsynsvirksomhed udvikles til at blive mere omfattende og specifik end tidligere.  Og vi ser også at flere virksomheder og sektorer falder under tilsyn.

Mange konsulenter i FCG har varetaget ledende stillinger i bl.a. Finanstilsynet og internationale tilsynsorganer, bl.a. som ansvarlige for regelefterlevelse i forskellige typer af finansielle virksomheder. Derfor har FCG både erfaring og specialistkompetence som kræves for at kunne bidrage med løsnings­specifikke forslag for din virksomhed.

Vi tilbyder full-serviceløsninger som blandt andet:

  • Hel og delvis outsourcing af complianceopgaver
  • GAP-analyser ift. eksisterende og kommende lovgivning
  • Tilladelsesansøgninger
  • Vikariater og projektlederroller
  • Løbende rådgivende til bestyrelsen, ledelse og kontrolfunktioner
  • Support til udvikling af forretningsgange, risikoanalyser m.m.
  • Uddannelse/undervisning

Ønsker du at vide mere?

Ossian Nilsson

COO, Partner

+45 26 82 87 89

ossian.nilsson@fcg.dk