FCG / Hvad vi kan tilbyde / Specialistområde / Aktuartjenester

Aktuartjenester


Forsikringsbranchen står overfor store udfordringer og stadig øget regulatoriske krav gældende for forsikringstekniske område af virksomheden. Dette inkluderer analyse af forsikringsrisiko, beregning af forsikringstekniske bestemmelser, beregning af kapitalkrav, aktuarmæssige estimater og datakvalitet.

I tillæg til at gennemgå og udvikle alt fra aktuarmæssige modeller og metoder til teknologier og systemløsninger må forsikringsselskaber gennemgå og revidere koblingen til den strategiske planlægning, risikostrategi, produktudvikling og kapitalhåndtering. Ved at gøre dette sikres konkurrenceevne og forretningsmæssige fordele.

Gennem uafhængig rådgivning kan FCG bistå med både kontrol og måling, i tillæg til styring og rapportering af risiko. FCG assisterer kunder indenfor skadeforsikring, risikoforsikring, pensionsforsikring, øvrig livsforsikring samt genforsikring.

FCG har et bredt kompetencetilbud indenfor aktuarområdet:

 • Driftsstyring – såsom aktuarfunktion og styredokumenter
 • Regelefterlevelse – såsom forsikringstekniske retningslinjer og beslutninger, sikkerhedsafsætning og overgangsregulering. Risikostyring og kontrol af forsikringsrisici, risikomitigering (kvalitative handlinger og genforsikring), aktuarberegninger (prissætning, beregning af forsikringstekniske afsætninger inkluderet bedste skøn- og risikomargin samt forvaltning af overskud), rentabilitets- og omkostningsanalyser, MCEV, risiko- og kapitalberegninger (MCR og SCR efter Solvens II, kapitalkrav og internt kapitalkrav), ALM-analyse.
 • Risikostyring
 • Kontrol og validering
 • Virksomhedseffektivitet, såsom datakvalitet, processer og procedurer på aktuarområdet
 • Egen risiko og solvensbedømmelse (ORSA)
 • Kvalitativ og kvantitativ rapportering

FCG tilbyder følgende aktuartjenester:

 • Rådgivning og oplæring
 • GAP-analyse og implementering
 • Projektledelse
 • Ressourcebistand og outsourcing
 • Analyse og estimering
 • Kontrol og validering
 • Rapportering
 • Revision & Second Opinon