FCG / Hvad vi kan tilbyde / Outsourcing / Risikofunktionen

Risikofunktionen


Finanssektoren er kendetegnet af komplekse regler som kontinuerligt forandres og stiller høje krav til efterlevelse. Som specialister indenfor risikostyring, kan FCG bistå ledelsen og bestyrelsen ift. risikostyring samt hjælpe små og mellemstore virksomheder med at prioritere og identificere forbedringsområder, som bidrager til sundere og bedre forretning.

Metode

FCG har udarbejdet en anerkendt metode for effektiv forvaltning af risikofunktioner. Helt forenklet gennemfører FCG indledningsvis en risikoanalyse ud fra et risikostyringsperspektiv. Hermed identificeres virksomhedens største risikoområder såsom operationelle risici, likviditetsrisici, markedsrisici, kreditrisici, modpartsrisici, strategiske risici, forretningsrisici og omdømmerisici.

Baseret på resultaterne af analysen udarbejder FCG en årsplan for virksomheden, hvor de skabes overblik over de forskellige kontrolaktiviteter. Dette kan eksempelvis betyde workshops med operationelle risici, kvalitetssikring af selskabets interne kapital- og likviditetsvurdering (IKLU), gennemgang af incident-håndtering, kvalitetssikring af den finansielle rapportering til Finanstilsynet og opfølgning af investeringsmandat.

Team

Vi arbejder typisk i teams med en seniorkonsulent og en manager, som er ansvarlige for funktionen. Vi drager også kontinuerligt nytte af andre specialister i FCG, for at vi hele tiden sikre den rette kompetence i hver enkel sag. Vores konsulenter har en stor erfaring, hvilket giver et godt bidrag både i analyse som praktisk efterlevelse af eksterne krav. Som tillæg har flere af vores konsulenter arbejdet i forskellige roller i Finanstilsynet, som bidrager til værdifuld viden og erfaring.

Uafhængighed

FCG driver den outsourcede funktion selvstændigt og uafhængigt samtidig med at vi arbejder tæt sammen med vores kunder og tilpasser vores arbejde efter situationen. Vi kan dermed arbejde proaktivt og forgribe mulige problemer. Vi er forretningsorienterede, og vi har fokus på, hvad der fungerer i den enkelte virksomhed. På den måde er vi en langsigtet partner og rådgiver.

Risikostyring gennem FCG investeringsforvaltning

Indenfor FCG tilbyder vi også at håndtere risikostyringen for AIF-forvaltere gennem FCG’s investeringsforvaltningsselskabSe mere her.