FCG / Hvad vi kan tilbyde / Outsourcing / Kredit

Kredit


At give kredit er en central nøgleproces indenfor bank- og finansieringsområdet. Kreditlovgivningen stiller omfattende krav til finansielle virksomheder i form af fortolkning, konsekvensanalyser og praktisk implementering samt procedurer for uddannelse og undervisning.

Udførelse og vedligeholdelse af processerne for det daglige arbejde vedrørende kreditgivning kræver erfa­ring og kompetence, som mange virksomheder fast eller periodevist mangler. Ofte er der behov for kredit­specialister, som understøtter driften og de ansvarlig for kreditorganisationens forandringsarbejde.

FCG tilbyder faste eller midlertidige outsourcingløsninger for rollen som kreditchef eller kreditanalytiker. Med FCGs løsning kan virksomheder af alle størrelser opnå påkrævet støtte til den løbende rapportering, kreditovervågning og revision. De nævnte roller og arbejdsopgaver modsvarer ikke altid til et fuldtidsar­bejde, og en outsourcingløsning kan være et omkostningseffektivt alternativ, hvor FCG stiller specialist­kompe­tence til rådighed.

FCG driver outsourcede funktioner selvstændigt og uafhængigt, samtidig med at vi er i tæt samarbejde med kunden og tilpasser vores arbejde efter situation og forhold. Vi arbejder proaktivt og i høj kvalitet.