FCG / Hvad vi kan tilbyde / Outsourcing / Intern revision

Intern revision


Intern revision spiller en central rolle i kontrolarbejdet i mange finansielle virksomheder. Intern revision kategoriseres ofte som den ”den tredje og sidste forsvarslinje”. Funktionen er ledelsens værktøj til at sikre god styring og kontrol. Gennem en uafhængig og objektiv vurdering af egen virksomhed kan god regelstyring, risikohåndtering og compliance efterleves.

Intern revision står over for store udfordringer på grund af alle ændringerne indenfor den lovgivning, som påvirker virksomhederne i den finansielle sektor. FCG hjælper mange virksomheder med at udfører en komplet intern revision og bistår med specialistviden. Dette gøres ofte gennem outsourcing, men FCG kan også bidrage til dele af arbejdet. Det kan eksempelvis dreje sig om følgende tjenester:

  • Regelefterlevelse (Compliance)
  • Risikostyring for samtlige risikotyper: kreditrisiko, forsikringsrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operationel risiko.
  • Modelvalidering – vurderingsmodeller, Solvens II intern model, risikoberegning og stresstest
  • Datastyring og kontrol
  • EU forordninger som Basel I-III, CRD I-IV, Solvens II, UCITS IV, MiFID II, EMIR, PRIIPS m.fl.