FCG / Hvad vi kan tilbyde / Outsourcing / Compliancefunktionen

Compliancefunktionen


Begrebet compliance blev introduceret i europæisk ret for cirka 10 år siden. Siden er omfanget og komplek­si­teten af den finansielle regulering steget markant, og opgaver og ansvarsområder for compliance­funk­tion­en er vokset tilsvarende. En complianceofficer skal i dag kende og forstå en stor mængde komplekse regler samt have indblik i en række tekniske forhold i virksomhedens maskinrum. Compliance er gået fra at være en mindre kontrolfunktion til at være en afgørende faktor i driften af en finansiel virksomhed. Med indgående kendskab til den teori, praksis og forretningsforståelse, som complianceofficerer i finansielle virksomheder skal kende anno 2016, kan FCGs konsulenter bidrager med værdifuld og nødvendig kompetence gennem hel eller delvis outsourcing af compliancefunktionens opgaver.

Langsigtet partnerskab

Gennem et tæt og langsigtet samarbejde er FCG en forretningsorienteret partner, som ud fra den enkelte virksom­heds forhold og forudsætninger udvikler konkrete og specifikke løsninger. Vores mål er at gøre compliance­udfordringerne enkle, så vores kunder kan fokusere på deres kerneforretning. En vigtig del af vores arbejde handler om vidensdeling til ansatte og ledelse, således at kompetenceniveauet hos vores kunder også udvikles, hvilket også resulterer i en forbedret intern styring og kontrol.

Team

FCG stiller et dedikeret team til rådighed, som arbejder for kunden – men som også kontinuerligt indhenter bistand fra FCGs øvrige specialister, så vi hele tiden sikrer den rette bemanding og kompetence. FCGs kon­sulenter har stor faglig kompetence, og de har en erfaring fra compliancefunktioner i finansielle virk­som­hed­er eller fra arbejde i forskellige nationale og internationale tilsyn og myndigheder. Hos FCG ser vi det som afgørende, at vores arbejde bidrager til at udvikle vores kunders forretning.

Ønsker du at vide mere?

Ossian Nilsson

COO, Partner

+45 26 82 87 89

ossian.nilsson@fcg.dk