FCG / Hvad vi kan tilbyde / Outsourcing / Aktuarområdet

Aktuarområdet


Forsikringsbranchen står over for store udfordringer og stadig større regulatoriske krav til forsikrings­tekniske områder i virksomheden. Det inkluderer eksempelvis analyse af forsikringsrisiko, beregning af forsikrings­tek­niske afsætninger, beregning af kapitalkrav og datakvalitet.

Foruden gennemgang og udvikling af modeller, metoder og system­løsninger, må forsikringsselskaber også revidere og afklare koblingen til strategiplanlægning, risiko­strategi, produktudformning og kapitalstyring. Ved at gøre dette, kan man virksomheden stå stærkt i konkur­rencen og sikre kunde- og forretningsmæssige fordele, samtidig med at eksterne og interne regler efter­leves.

Gennem uafhængig rådgivning kan FCG bistå med ressourcer til kontrol, styring og rapportering af risici. Vi udfører dette indenfor områderne skadesforsikring, risikoforsikring, pensionsforsikring, anden livsforsikring og genforsikring.

FCG har et bredt kompetencetilbud på aktuarområdet

 • Virksomhedsstyring – såsom aktuarfunktion og validering, styredokumenter og egnethedskrav.
 • Regelefterlevelse – såsom forsikringstekniske retningslinjer, forsikringstekniske beslutningsgrundlag, sikkerhedsreserve og overgangsregler.
 • Risikostyring og kontrol af forsikringsrisiko, risikomitigering (kvalitative mål og genforsikring), aktuarberegninger (prissætning, beregning af forsikringstekniske skøn- og risikomarginal, og forvaltning af overskud), rentabilitet- og omkostningsanalyser, MCEV, risiko- og kapitalberegninger (MCR og SCR under Solvens II, kapitalkrav og intern kapital), ALM-analyse.
 • Forretningseffektivitet – såsom datakvalitet samt processer og procedurer på aktuarområdet.
 • Egenrisiko og solvensvurdering (ORSA)
 • Kvalitativ og kvantitativ rapportering

FCG tilbyder følgende aktuartjenester:

 • Rådgivning og oplæring
 • GAP-analyse og implementering
 • Projektledelse
 • Ressourcebistand og hel eller delvis outsourcing
 • Analyser og estimater
 • Kontrol og validering
 • Rapportering
 • Revision & Second Opinon