FCG / Hvad vi kan tilbyde / Løsninger / Whistleblowerportalen

Whistleblowerportalen


Finansielle virksomheder har pligt til at have en whistleblower-ordning, hvor an­sat­te kan indberette over­træ­del­ser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering. Kravet om en whistleblower-ordning blev indført med lov i marts 2014, og det omfatter Banker, realkreditinstitutter, investeringsforvaltnings­selskaber, forsikringsselskaber (herunder pen­sions­­kas­ser), fondsmæglere, investeringsforeninger, SIKAV og betalingstjenesteudbydere.

FCG tilbyder en brugervenlig online Whistleblowerportal, hvor ansatte på en enkel og sikker måde kan rapportere om alvorlige overtrædelser af relevante regler. Når FCG’s specialister modtager rapporteringen, igangsættes en indledningsvis vurdering af informationerne, vi har modtaget. Hvis der er mistanke om en overtrædelse, som er omfattet af lovens regler, undersøges sagen nærmere, hvorefter der efterfølgende rapporteres til selskabets ledelse, bestyrelse eller compliancefunktion.

Vi tilbyder en komplet pakkeløsning, som inkluderer implementering, sagsbehandling og rådgivning. Som en upartisk tredjepart sikrer FCG en uafhængig behandling af indgivne rapporter og uregelmæssigheder.

Alle rapporter, som indsendes i Whistleblowerportalen, kan sendes anonymt. Medarbejdere, som anvender ordningen, kan kommunikere med FCG gennem et unikt Login på Whistleblowerportalen, hvor meddelelser dokumenteres.

I Whistleblowerportalen håndteres personoplysninger i henhold til de gældende persondataregler. Al kommunikation og lagring af information via portalen er krypteret og beskyttet med adgangskode. Whistleblowerportalen gemmer ikke IP-adresser og bruger ikke cookies.