FCG / Hvad vi kan tilbyde / Løsninger / Undervisning

Undervisning


Som finansielle konsulenter og specialister indenfor risikostyring, finansiel lovgivning og forretningsudvikling møder FCGs konsulenter dagligt mange typer udfordringer. Det kan være alt fra implementering af lovændringer til den operationelle påvirkning, som reglerne har på virksomheden, til hvordan man opretter en VaR-model i Excel. Baseret på denne indsigt og de specifikke behov hos vores kunder, tilbyder FCG undervisning på næsten alle områder af regulering og virksomhedsdrift.

Alt undervisning tilpasses den enkelte kundes behov og ønsker. Emner, som FCG ofte underviser om, er:

 • Den nye Persondataforordnings indvirkning på finansielle virksomheder
 • Compliance i praksis
 • Risikostyringsfunktionen i finansielle virksomheder
 • Bestyrelsesarbejde og ledelsesansvar
 • Bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
 • ”Value-at-Risk” i praksis
 • Markedsrisikomætning
 • Compliance og risikokontrol i første linje

FCG afholder endvidere kurser om nye regler, som træder i kraft i de kommende år, bl.a.:

 • MiFID II
 • PRIIPS
 • MAR/MAD
 • GDPR
 • EMIR
 • Solvens II
 • IFRS 4 og 9
 • Kapitaldækning (Basel og EU)
 • UCITS IV (investeringsforeninger)
 • AIFMD (alternative kollektive investeringsformer)

Ønsker du at vide mere?

Ossian Nilsson

COO, Partner

+45 26 82 87 89

ossian.nilsson@fcg.dk