FCG / Hvad vi kan tilbyde / Løsninger / Risikoberegning

Risikoberegning


Drift af finansiel virksomhed handler i stort grad om at tage velkalkulerede risici. Det kan dog være omkostnings­tungt i form af ressourcer og system at måle og analysere selskabets risikoeksponering, både fra et forretningsmæssigt og et regulatorisk perspektiv.

FCG tilbyder, via. outsourcing, en risikoberegningstjeneste som er baseret på markedssystemet ARMS. Gennem denne service kan virksomheder få adgang til en bred vifte af risiko- og eksponeringsbeløb samt stresstest som ellers er forbeholdt større virksomheder. Risikoberegningen kan tilpasses selskabets design for at opnå det rette fokus og fleksibilitet – skræddersyet til virksomhedens behov. Dette er en sikker teknologisk løsning som følger alle gældende og fremtidige lovgivningskrav.