FCG / Hvad vi kan tilbyde / Løsninger / Myndighedsrapportering

Myndighedsrapportering


Alle finansielle virksomheder skal indrapportere finansielle informationer til Finanstilsynet. Rapporterings­kravene indebærer, at organisationerne skal kunne administrere og levere filer i en række forskellige formater. For mange virksomheder betyder det store it-omkostninger, behov for at fastholde vigtige IT-ressourcer med viden om selskabets systemer samt at kunne kvalitetssikre indholdet i henhold til nye krav. Dette kan være et meget omfattende arbejde.

FCG har udviklet en model for myndighedsrapportering, som indebærer, at vi tager hånd om hele opgaven. Vi har IT-systemer tilpasset de forskellige formater, og vi kvalitetssikrer indholdet ad rapporterne. Tjenes­ten indebærer i korthed, at vi får det digitale materiale fra dig, og hvorefter vi håndterer hele proces­sen.

Fremgangsmåden kan kort beskrives som følgende:

  • FCG fremskaffer grundlaget for rapporterne baseret på balance- og resultatrapporter samt andre nødvendig tillægsoplysninger fra dig.
  • FCG sikrer, at alle informationer indgår.
  • FCG laver transaktionsfiler, som er valideret og klar til uploading til Finanstilsynet rapporteringsportal.
  • Når rapporten er modtaget og valideret af rapporteringsportalen, sendes en kvittering på e-mail til dig.

FCG tilbyder denne tjeneste til værdipapirhandlere, banker, kreditselskaber, fonde og AIF-forvaltere.