FCG / Hvad vi kan tilbyde / Løsninger / Bestyrelsesansvar

Bestyrelsesansvar


Finanskrisen tydeliggjorde en rækker mangler i den interne styring og kontrol i finansielle virksomheder. Det var i mange tilfælde klart, at bestyrelserne i en række institutter ikke levede op til deres lovbestemte forpligtelser om at have tilstrækkeligt kendskab til og forståelse af virksomheden og dens risici.

I mange tilfælde førte overdreven og uforsigtig risikotagning til, at finansieringsinstitutter blev nødlidende om måtte lukke. De kritisable adfærd medførte i mange sager også skade på både investorer og den generelle tillid til den finansielle sektor. For at imødegå lignende adfærd fremover indeholder en række nye regelsæt betydelige skærpelser af reglerne for corporate governance.

Compliance

Ledelsen og andre beslutningstagere skal sikre, at selskabet opfylder det ansvar, som lovgivningen pålægger virksomheden. Usikkerheden er dog ofte stor ift., hvad der er tilstrækkeligt. Udfordringen ligger i at finde en god balance mellem opgaverne for bestyrelsen og direktionen samt at fastsætte effektivitet i beslutningsprocessen. Målet er at opnå en god ledelse og regulatorisk kontrol – samtidig med at virksomheden drives rentabelt og udvikles i forhold til de egentlige virksomhedsmål.

Tjenester

FCG har en række specialister med stor erfaring indenfor intern styring og kontrol. Vores konsulenter giver råd, bistand og undervisning til bestyrelser, direktører, ledende ansatte og medarbejdere i øvrigt indenfor alle virksomhedsområder. Vi tilbyder følgende ydelser/tjenester:

  • Rådgivning og undervisning
  • GAP-analyse og implementering
  • Analyser
  • Kontrol og validering
  • Revision og Second Opinion