FCG / Hvad vi kan tilbyde / Aktuelle emner / Solvens II

Solvens II


Gennem Solvens-II direktivet har EU reformeret den lovgivning, som er gældende for forsikringssel­ska­ber. Formålet er at styrke forholdet mellem Solvenskravene og risikovillighed, få bedre forbrugerbeskyttelse og skabe et fælles europæisk finansmarked.

Direktivet trådte i kraft den 1. januar 2016, dog med visse overgangsbestemmelser med undtagelser for de mindre forsikringsselskaber. De nye regler omfatter blandt andet:

 • Kvantitative krav for beregning af kapital, såsom nye vurderingsregler for solvensbalanceberegning, risikofølsom kapital, principbaserede regler om investering samt mere avancerede kapitalkrav som er tilpasset den enkelte virksomheds risikoniveau.
 • Kvalitative krav til corporate governance, risikostyring og intern kontrol og tilsyn, såsom klarere krav til systemer og processer for håndtering af risici, krav til regelmæssigt at foretage vurdering af kapitalbehovet samt et mere harmoniseret og proaktivt tilsyn.
 • Krav til rapportering og offentliggørelse af informationer. Gennem øget rapportering af forskellig art er det hensigten at gøre det lettere for interessenter at vurdere et forsikringsselskabs aktuelle situation.

FCG tilbyder følgende tjenester/ydelser indenfor Solvens II:

 • Rådgivning og undervisning
 • GAP-analyse og implementering
 • Projektledelse
 • Ressourcesupport og outsourcing
 • Analyser og beregninger
 • Kontrol og validering
 • Kvalitativ og kvantitativ rapportering
 • Revision og Second Opinion