FCG / Hvad vi kan tilbyde / Aktuelle emner / Persondataforordning

Persondataforordning


Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft med virkning i EU. Forordningen erstatter Persondataloven, hvilket betyder en udvidelse af personrettigheder samt skærpede krav til virksomheder som behandler personoplysninger.

Forordningen stiller store krav til virksomhedernes håndtering af personoplysninger, hvilket vil kræve forandringer ift. organisation, IT-processer og styring. Forordningen betyder, at de eksisterende forpligtelser suppleres eller skærpes, og dernæst introduceres en række nye krav. Allerede nu bør relevante virksomheder derfor indlede implementering, således at sanktioner (som kan udgøre 20 millioner euro eller 4% af virksomhedens globale årlige omsætning) undgås.

De vigtigste forandringer, som følge af den nye persondataforordning, kan brydes ned i følgende punkter:

  • Personlige rettigheder styrkes
  • Skærpede krav om samtykke til behandling af data
  • Mindre råderum for nationale særregler
  • Krav til konsekvensanalyse i visse tilfælde
  • Øgede krav til ansvar og roller
  • Strengere regler omkring grænseoverskridende behandling
  • Høje sanktioner hvis forordningen ikke efterleves

FCG tilbyder assistance med overblik, konsekvensanalyse og implementering af forordningen. FCG har regulatoriske eksperter, som kan anvise effektive metoder og tilpasninger som er tilpasset virksomhedens størrelse, kompleksitet og behov. FCG’s tilbud er holistisk og ydelserne spænder fra indledende GAP-analyser, lagring af informationssystem eller behandling af personoplysninger til forundersøgelse, implementering og forvaltningsprojekter.

Vi har samlet de vigtigste ændringer og deres konsekvenser, herunder beskrevet de nødvendige skridt, som virksomheder bør tage. Klik på linket til højre.