FCG / Hvad vi kan tilbyde / Aktuelle emner / MIFID II og IDD

MIFID II og IDD


I første kvartal af 2018 implementeres MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) og IDD (Insurance Distri­bu­tion Directive) i dansk lovgivning for værdipapir- og forsikrings­selskaber. MiFID II og IDD erstatter eksisterende lovgivning som MiFID I og IMD.

MiFID II-direktivet er rammelovgivning, som skal implementeres i EUs medlemsstater, herunder Danmark. Reglerne i direktivet vedrører en række centrale emner om bl.a. forbrugerbeskyttelse, produktudvikling, ordre­udførelse, virksomhedsledelse og tilsynssanktioner. MiFID II-forordningen (MiFIR) indeholder dernæst en række regler, som har direkte virkning i medlemsstaterne. Blandt de vigtigste er bl.a. regler om før- og efter­handels­gen­nem­s­igtighed samt handelsrapportering. MiFID II og MiFIR udgør sammen den mest omfat­ten­de revision af de europæiske regler for værdipapir nogensinde.

IDD-direktivet får, tilsvarende MiFID II i banksektoren, stor betydning for forsikrings- og pensionssel­ska­ber­ne. I forlængelse af implementeringen af Solvens 2 omfatter IDD det andet af de to ben i den grund­læg­gen­de regulering af forsikringsbranchen; selskabernes “udadrettede” adfærd ift. kunderne. Reglerne omfatter alle virksomheder, som er involveret i at formidle eller sælge forsikringer og pensioner. I Danmark betyder dette bl.a., at IDD rammer alle arbejdsmarkedspensioner, både de som er baseret på en overenskomst samt dem, som er baseret på en firmaaftale. Med IDD indføres minimumstandarder for bl.a. god skik, kundeinformation, rådgivning, håndtering af interessekonflikter, kompetence- og uddannelseskrav for rådgiverne og andet salgspersonale samt ledelsesregler for selskabernes produktudviklingsprocesser mv.

Samlet set er nogle af de vigtigste ændringer i MiFID II og IDD:

  • Nye krav i mødet med kunderne, herunder bl.a. information til og kommunikation med kunder
  • Tydeligere processer for produktudvikling og distribution af produkter
  • Nye krav til indrapportering til myndigheder
  • Nye informations- og rapporteringskrav om omkostninger og gebyrer til kunder
  • Strengere krav til intern styring og kontrol
  • Nye og tydeligere krav til kompetence og undervisning

FCG er blandt de førende rådgivere i Norden indenfor MiFID II og IDD. Netop nu hjælper FCG en række store og små Europæiske virksomheder med at overskue, forstå og implementere reglerne i lovpakkerne.

Dette indebærer blandt andet, at FCG assisterer med at tilpasse operative processer, IT-systemer, styredokumenter og kontrolmetoder ud fra hver enkelt kundes størrelse, kom­plek­­sitet og interne målsætninger. FCG tilbyder holistisk bistand som strækker sig fra GAP-analyser og pilot­under­sø­gel­ser til implementering og projektledelse.