FCG / Hvad vi kan tilbyde / Aktuelle emner / IFRS 9

IFRS 9


IFRS 9 Financial Instrument erstatter IAS 39 med ikrafttræden den 1. januar 2018. Tidligere anvendelse er dog mulig.

IFRS 9 indeholder en forbedret og mere logisk model for klassificering og måling. Standarden indebærer en iboende fremsynet bestemmelsesmodel, som er baseret på forventede tab og væsentlige metode­ændringer for sikringsmæssigt revision.

Virksomheder har i forskelligt omfang gennemført pilotundersøgelser og har i mange tilfælde valgt en tredjepartsleverandør til at afhjælpe arbejdet. Det er et omfattende arbejde, som påvirker mange dele af forretningsaktiviteten og udgør en betydelig opgave for de fleste virksomheder.

FCG tilbyder følgende tjenester:

  • GAP analyse
  • Valg af tredjepartsleverandør
  • Implementering
  • Validering