FCG / Hvad vi kan tilbyde / Aktuelle emner / IFRS 4 fase II

IFRS 4 fase II


IFRS 4, fase II, er en ny standard for indberetning og måling af forsikringsaftaler. Den forventes at være klar ved udgangen af 2016, hvor ansøgningsstart er fra den 1. januar i 2020.

IFRS 4, fase II, har flere formål:

 • At sikre en vurdering der fanger alle aspekter af en forsikringsaftale. Eksempelvis ønskes der en mere transparent indberetning af den økonomiske værdi med indbyggede optioner/warrants og garantier.
 • At sørge for transparent indberetningsinformation ift. forsikringsaftalen.Forsikringsaftalens resultat­påvirkning skal være tydelig, og det skal endvidere klargøres, hvorledes resultatet af investe­ringer af opnåede præmier påvirker resultatet.
 • At sørge for sammenlignelighed mellem forskellige produkter, virksomheder og jurisdiktioner. Med IFRS 4, fase II, skal forsikringsaftaler være lettere at sammenligne med af andre typer af kontrak­ter.

 

For at opnå dette, kræver den nye standard bl.a.:

 • At omkostningerne fremlægges som de opstår og forsikringsaftalens resultat fremlægges, så det afspejler virksomhedens forventede resultat af det engagement, som virksomheden har påtaget sig.

 

FCG tilbyder følgende tjenester indenfor fortolkning og tilpasning til IFRS 4, fase II:

 • Rådgivning og undervisning
 • GAP-analyse og Implementering
 • Projektstyring og ressourcesupport
 • Analyse og Vurdering/beregning
 • Kontrol og validering
 • Rapportering
 • Revision og Second Opinon