FCG / Hvad vi kan tilbyde / Aktuelle emner / FinTech

FinTech


FinTech er et hurtigt voksende segment, der udfordrer de traditionelle finansmarkeder og imødekommer kundernes øgede krav til mobilitet, fleksibilitet og innovation. At operere inden for finanssektoren er imidlertid forbundet med visse udfordringer, da FinTech-virksomheder dels må skabe tillid på markedet og samtidig opfylde omfattende regulatoriske krav.

et er vigtigt at kende alle regler, som stilles til den enkelte type virksomhed – samt vide hvordan disse regler skal tolkes og implementeres på en rigtig måde. I modsætning til andre virksomheder i finanssektoren er FinTech-virksomheder ikke bundet af konventionelle metoder for implementering af og kontrol med lovgivning­en. Virksomhederne kan i stedet etablere de processer og systemer, som er bedst egnet til både kunden og virksomhed, og på den måde skabe en effektiv, sikker og transparent virksomhed.

FCG har et holistisk tilbud af ydelser og produkter til FinTech-virksomheder, som omfatter:

  • Assistance med forståelse og overholdelse af lovgivning og best practise
  • Tilladelsesansøgninger
  • Outsourcing af risikofunktionen
  • Outsourcing af compliancefunktionen
  • Outsourcing af myndighedsrapportering
  • Kortlægning og operation management
  • Udvikling og validering af risikomodeller
  • Undervisning af bestyrelsen og ledelsen
  • Løbende rådgivning og lovgivningsmæssigbevågenhed
  • Benchmarking af processer og modeller