FCG / Hvad vi kan tilbyde / Aktuelle emner / Basel IV

Basel IV


I de seneste årtier er den finansielle sektor vokset og samtidig blevet mere finmasket. Dette har ført til øget systemrisici, som i sig selv har resulteret i længere og mere alvorlige finanskriser. Kriserne har bl.a. medført en øget regulering af aktører på det finansielle marked, primært hos bankerne.

Basel III er fortsat ved at blive implementeret i love, forordninger og bestemmelser. På samme tid er myndighederne allerede ved at planlægge yderligere regulering under fællesbetegnelsen Basel IV.

Kort om Basel IV:

  • Betydelige ændringer til standardmetoder
  • Øgede kapitalkrav
  • Skærpede krav til interne modeller
  • Skærpede krav til offentliggørelse
  • Øget kompleksitet

FCG’s erfaring indenfor Baselsreglerne strækker sig tilbage før årtusindskiftet. En række af FCGs konsulen­ter har deltaget i forhandling af Baselregler på EU-niveau, herunder som ansatte hos Finanstilsynet.  FCG kan tilbyde support på alle områder, der berører Basel IV.