FCG / Branche / Værdipapirer

Værdipapirer


Med vedtagelsen af MiFID-direktivet i 2004 og det kommende MiFiD II-direktiv i 2014 har EU sikret en stadigt mere ensartet og konform regulering af de europæiske markeder for værdipapirhandel. Særligt ændringerne i MiFID II, som udgør den største reform af de finansielle markeder i mere end 10 år, stiller nye regler på næsten alle områder af de finansielle virksomheders organisation, herunder øgede krav til organisation, risikostyring, åbenhed og gennemsigtighed. Dette kombineret med et skærpet tilsyn og krav fra Finanstilsynet indebærer større udfordringer for markedsdeltagere end set tidligere.

Med stor erfaring fra forskellige roller indenfor værdipapirområdet kan FCG bistå finansielle virksomheder med alt inden for risikostyring og compliance, herunder tilladelsesansøgninger og myndighedsrapportering.

Her er et udvalg af det som vi kan gøre for dig:

  • Tilladelsesansøgninger
  • Implementering af transparens- og rapporteringskrav inden for MiFID II, SFTR og EMIR m.v.
  • Hel eller delvis outsourcing af compliance og risikofunktionen
  • Vikariater og projektledelse
  • Løbende rådgivende til bestyrelsen, ledelse og kontrolfunktioner
  • Bistand til forbedring af politikker, forretningsgange og risikoanalyser m.m.
  • Bistand til myndighedsrapportering

Ønsker du at vide mere?

Ossian Nilsson

COO, Partner

+45 26 82 87 89

ossian.nilsson@fcg.dk