FCG / Branche / Ikke-finansiel virksomhed

Ikke-finansiel virksomhed


Virksomheder som ikke driver finansielle aktiviteter kan også drage stor nytte af at kigge på det finansielle marked. Særligt når det handler om de nærtliggende problemstillinger eller områder som finansmar­ke­d­er­ne har stor erfaring med. Denne type af spørgsmål ligger ofte uden for den ordinære kerneaktivitet, men det kan være relevant at søge ekspertise inden for området.

FCG har en stor erfaring fra finansmarkederne og har en specialistkompetence inden for operationelle risici, regulering og virksomhedsdrift. Uanset om det handler om finansielle risici, operationelle risici eller risici forbundet med omdømme, så er den strategiske, metodiske og kulturelle stillingtagen den samme.

FCG tilbyder blandt andet tjenester inden for områder som risikohåndtering, treasury, kredithåndtering, anti-hvidvaskområdet og generel intern styring og kontrol. FCG har desuden bred kompetence inden for finans som omfatter en stor del af en CFO’s ansvarsområde såsom virksomhedsudvikling, økonomistyring, treasury og revision.