FCG / Branche / Kollektive investeringer

Kollektive investeringer


En hurtig og omfattende udvikling har præget, og præger fortsat, branchen for kollektive investeringer. En central del i dette har været udviklingen inden for regulering af fonde og forvaltere, hovedsageligt gennem nye regler der supplerer UCITS-direktiverne samt det nye AIFM-direktiv. De nye og ændrede regler stiller større krav til de omfattede virksomheder og fondes organisation, blandt andet inden for risikostyring.

FCG bistår en række centrale spillere på området for kollektive investeringer med at finde de rette løsninger ud fra kundernes specifikke behov. Vi bidrager med alt fra risikostyring og compliancesupport til tilladelsesansøgninger og myndighedsrapportering.

Dette er et udvalg af de ting vi kan gøre for dig:

  • Tilladelsesansøgninger
  • Hel og delvis outsourcing af risiko- og complianceopgaver
  • Interimsløsninger og projektledelse
  • Løbende rådgivning til bestyrelse, ledelse og kontrolfunktion
  • Bistand til udvikling af politikker, forretningsgange og risikoanalyser.
  • Bistand til myndighedsrapportering
  • Fund Management Service gennem vores investeringsforvaltningsselskab

Ønsker du at vide mere?

Signe Bagger Christensen

Senior Manager

+45 53 73 69 63

signe.christensen@fcg.dk