FCG / Branche / Bank

Bank


Banksektoren er under konstant udvikling af både ydelser, services og organisering. Ændringerne er ofte drevet af lovgivning, som det i mange tilfælde taget mange år at tilpasse virksomhederne til. De nye krav er ofte delvist ukendte indtil relativ kort tid før ikrafttrædelsesdatoen, som desuden ofte ændres undervejs. Derfor er det vigtigt at opnå et godt og stabilt niveau ift. både monitorering, implementering og forretnings­udvikling, hvilket kræver en sund og agil virksomhed – teknologisk såvel som operationelt og ledelsesmæssigt.

Parallelt med tilpasning til nye regler må virksomheder endvidere holde et vågent øje med kundernes ændrede forventninger og adfærd. Markedsforhold må analysere og imødegås med det formål at beholde kunderne og forbedre konkurrenceevnen.

FCGs specialistkompetencer og erfaring betyder, at vi kan hjælpe alle typer virksomheder med at finde den optimale løsning. Det gør vi blandt andet gennem følgende områder:

  • Hel og delvis outsourcing
  • Rådgivning, uddannelse og undervisning
  • GAP-analyser og implementering
  • Projektstyring
  • Ressourcesupport
  • Analyser og beregninger
  • Kontroller og validering
  • Rapportering
  • Tilladelsesansøgninger
  • Revision og Second Opinon

Ønsker du at vide mere?

Ossian Nilsson

COO, Partner

+45 26 82 87 89

ossian.nilsson@fcg.dk