MiFID II countdown: 40 days left!

Jeanette VielstedUncategorized

November 25 2017 marks 40 days until MiFID II takes effect! MiFID II is a regulatory cornerstones within European capital markets regulations, setting new and heightened standards for front-, middle, and back office functions in all types of financial organisations. With more than 5000 pages of regulations and government guidelines, MiFID II is the most significant and comprehensive reform of … Read More

Persondatasikkerhed kan blive Finanstilsynets tilsynsopgave

Jeanette VielstedUncategorized

Den danske persondatalov bliver den 25. maj 2018 erstattet af EU’s nye Persondataforordning. Ved sam­me lej­lighed suppleres forordningen i Danmark med en ny databeskyttelseslov, som den 16. no­vem­ber 2017 er sendt i 1. behandling i Folketinget. Med de nye regler introduceres en lang række ændringer og skær­pel­ser af reglerne om behandling og beskyttelse af persondata, som virksomheder, fonde og for­e­ning­er … Read More

MiFID II countdown: 50 days left!

Jeanette VielstedUncategorized

November 15 2017 marks exactly 50 days until MiFID II takes effect! Across the financial industry and beyond, firms are working intensely to ensure compliance. FCG supports numerous companies with a multitude of issues under MiFID II and MiFIR. Are you for MiFID II Go Live? FCG’s MiFID II Response Team offers immediate and sharp assistance on all MiFID II … Read More

Vellykket morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

Jeanette VielstedUncategorized

FCG afholdt den 22. juni 2017 et vellykket morgenseminar om ”Den nye hvidvasklov” på Hotel Phoenix i København. Hos FCG satte vi, som en af Danmarks førende rådgivere indenfor compliance og risikostyring, stor pris på den indlevelse og det engagement, som deltagerne viste for dette vigtige emne om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Oplægget indeholdte blandt andet en … Read More

Gratis morgenseminar om “Den nye hvidvasklov”

Jeanette VielstedUncategorized

Om fremtidige krav Den nyligt vedtagne hvidvasklov træder i kraft den 26. juni 2017. I den forbindelse inviterer FCG til morgenseminar den 22. juni på Hotel Phoenix i København. Her vil loven blive gennemgået, og betydningen af de væsentligste ændringer vil blive drøftet, heriblandt de nye organisatoriske krav, ændringer vedrørende kundekendskabsprocedurer, samt lovens nye regler på persondataområdet. Vi ser frem … Read More

Vellykket morgenseminar om ”Operationel risikostyring”

Jeanette VielstedUncategorized

FCG afholdt den 24. maj 2017 morgenseminar i København om operationel risikostyring. Blandt deltagerne var repræsentanter fra banker, fondsmæglere og forsikringsselskaber. Omdrejningspunktet for seminaret var en praktisk gennemgang af metoder og strategi, som kan bidrage til en forsvarlig og værdiskabende styring af operationelle risici i finansielle virksomheder. Præsentationen som blev anvendt ved seminaret samt FCGs seneste artikel om det tilstødende … Read More

Gratis morgenseminar om “Operationel risikostyring”

Jeanette VielstedUncategorized

Fremtidige krav og muligheder Operationel risiko har udviklet sig markant siden det i 2007 blev introduceret som en ny del af kapitalkravet. I dag udgør operationel risiko en af de mest centrale risici, der håndteres i finansielle virksomheder. Lovgivning bliver stadig mere kompleks og deraf følgende krav stadig mere bebyrdende. Hvordan ser de gældende krav ud og er din virksomhed … Read More

Complianceuddannelsen 2017

Jeanette VielstedUncategorized

Uddannelse af complianceofficerer sker i dag primært som mesterlære, hvor ansatte over tid tilegner sig overblik, forståelse og know-how. Opkvalificering varetages typisk internt i finansielle virksomheder suppleret med relevante kurser om specifikke områder og emner. Med et stigende behov for dygtige og indsigtsfulde complianceofficerer har branchen manglet en samlet uddannelse, hvor complianceofficerer får den viden, forståelse og savoir faire, som … Read More