IASB kommer inleda 2019 med att föreslå ändringar i IFRS 17

International Accounting Standards Board (IASB) har under sitt möte den 13 december beslutat att föreslå ändringar i IFRS 17. Det var under ett möte i oktober som IASB inledde en process för att utvärdera behovet av att göra ändringar i standarden. Under det mötet beslutades att eventuella ändringar inte skulle:

  • Resultera i mindre användbar information för investerare,
  • Störa befintliga implementeringsprocesser, eller,
  • Riskera en otillbörlig försening för ikraftträdandet av standarden.

De ändringar IASB nu beslutat att föreslå uppfyller ovanstående punkter, vilket resulterat i att man valt att gå vidare med förslaget. Ändringsförslaget innebär ändringar i punkt 78, vilket innebär att presentationen i balansräkningen får ske på portföljnivå istället för på gruppnivå, dvs. utifrån än högre nivå än tidigare. Förslaget innefattar även en uppskjutning av ikraftträdandet med ett år till 1 januari 2022 istället för 2021.

IASB:s diskussioner kommer fortsätta i början av 2019 och följas av ett offentligt samråd innan ovanstående ändringsförslag slutligen kommer gå igenom.

Läs mer om vad Finansinspektionen och IASB skriver här och här.

Let's connect

IASB kommer inleda 2019 med att föreslå ändringar i IFRS 17 IASB kommer inleda 2019 med att föreslå ändringar i IFRS 17
I want an Advisense expert to contact me about:
IASB kommer inleda 2019 med att föreslå ändringar i IFRS 17

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later