FCG Frukostseminarium 11 maj

Välkommen på FCG Frukostseminarium om Ny tjänstepensionsreglering med Sofia Johannesson och Johan Lindqvist på FCG.

Ett förslag på en ny tjänstepensionsreglering kommer att remitteras under hösten 2017. Det lagförslag som bereds gäller regler som i svensk rätt genomför det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II-direktivet), men även nationella bestämmelser som tar sin utgångspunkt i förslagen i betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57). Dessutom föreslås en förstärkt solvensreglering att införas.

Läs mer och anmäl dig här >>

Let's connect

FCG Frukostseminarium 11 maj FCG Frukostseminarium 11 maj
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG Frukostseminarium 11 maj

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later